VPIS V EVIDENCO PROIZVAJALCEV
Z vnosom podatkov v spodnji obrazec ste vpisani v evidenco proizvajalcev (pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v RS in tuja podjetja, ki dajejo embalažo na trg v RS) v skladu s 14. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021). Tistim, ki ste se v letih 2018-2020 že vpisali v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, ni treba ponovno sporočiti podatkov. Sporočiti pa morate vsako spremembo vrste dejavnosti, ki jo opravljate v zvezi z embalažo, ali prenehanje opravljanja te dejavnosti. NOVOST – Za tuja podjetja vnaša podatke njihov pooblaščeni zastopnik.

V polje »Matična številka proizvajalca oziroma pooblaščenega zastopnika (za tuje podjetje)« vpišite 10-mestno matično številko vašega podjetja in pritisnite gumb »Išči«. Nekateri podatki se bodo samodejno prenesli iz poslovnega registra Slovenije (AJPES - ePRS). Manjkajoče podatke vpišite sami.

Pooblaščeni zastopniki tujih podjetij v sklopu »Vrsta dejavnosti, ki se navezuje na ravnanje z embalažo« izberete »Tuje podjetje (pooblaščeni zastopnik)«, pri čemer se vam odpre novo okno, v katerega vnesete podatke za tuje(a) podjetje(a), katerega(ih) pooblaščeni zastopnik ste.

S klikom na kvadratek pred besedilom »Nisem robot« potrjujete, da podatke vnašate sami, torej, da ne gre za zlonamerno izpolnjevanje podatkov s pomočjo robota.

Po vnosu podatkov kliknite gumb »Potrdi vpis«. Podatke lahko popravljate, dokler ne zapustite spletne strani s klikom na gumb »Zaključi in zapusti stran«.

Informacija
Podatki o proizvajalcu oz. pooblaščenemu zastopniku (za proizvajalca, ki je tuje podjetje)
Vrsta dejavnosti, ki jo opravljate v zvezi z embalažo:
Obvestilo

Servisna embalaža je embalaža, ki se za posameznega kupca napolni šele na prodajnem mestu (npr. nosilna vrečka na blagajni, škatla za »take away« hrano … )!
Način izpolnjevanja obveznosti PRO (obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti) za proizvajalce s sedežem v RS:
Tuja podjetja
IDFirma - tuje podjetjeSedež - tuje podjetjeDržava sedeža - tuje podjetjeNačin izpolnjevanja obveznosti PROUrejanje
Vpisali niste še nobeno tuje podjetje
Informacija
Vnos podatkov - tuje podjetje
Skupaj z drugimi proizvajalci (skupni sistem – pogodba z DROE)
Potrditev


Informacija