VPOGLED V EVIDENCO PROIZVAJALCEV
Ta stran omogoča iskanje vpisov v evidenco proizvajalcev ....
Obvestilo
Informacija
Podatki o proizvajalcu oz. pooblaščenemu zastopniku (za proizvajalca, ki je tuje podjetje)
Vrsta dejavnosti, ki jo proizvajalec opravlja v zvezi z embalažo
Status vpisa proizvajalca:
Način izpolnjevanja obveznosti PRO (obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti) za proizvajalce s sedežem v RS:
Tuja podjetja
IDFirma - tuje podjetjeSedež - tuje podjetjeDržava sedeža - tuje podjetjeNačin izpolnjevanja obveznosti PRO
Vpisali niste še nobeno tuje podjetje
Informacija