Navodila za prijavo
V polje vpišite vašo matično številko in pritisnite gumb "Išči". Če ta matična številka še ni bila uporabljena v prvi registraciji, se bodo podatki iz AJPES prenesli v spodnja polja, kjer jih boste lahko spremenili in potrdili.
S potrditvijo izrazite namero, da se boste registrirali v aplikacijo Srednje energetske naprave, in v tem primeru vam bomo na naslov, ki ste ga navedli, poslali priporočeno pismo z vstopno kodo, s katero boste vstopali in urejali podatke svojih naprav.
Če pisma z vstopno kodo v enem mesecu ne boste dobili, nam to sporočite na e-naslov energetskenaprave.arso@gov.si in navedite svojo matično številko, naziv, naslov, kontaktni e-naslov in telefon.
Če ste že izvedli prvo registracijo in s tem prijavo v aplikacijo Srednje energetske naprave, boste ob pritisku na gumb o tem obveščeni in se ne boste mogli še enkrat registrirati.
Če menite, da se je prijava zgodila neupravičeno ali da je bila vaša matična številka nepooblaščeno uporabljena s strani tretje osebe, nam to prav tako sporočite na navedeni e-naslov.
Matična številka:
Išči
Potrditev
Informacija
Podatki o upravljavcu naprave in kontaktni podatki
Matična številka upravljavca naprave
Davčna številka upravljavca naprave
Naziv upravljavca naprave
Ulica
Hišna številka in dodatek
Hišna številka in dodatek
Poštna številka
Naziv pošte
Šifra SKD je standardna klasifikacija dejavnosti.
Zakoniti zastopnik
Ime in priimek kontaktne osebe
E-pošta kontaktne osebe
Telefon kontaktne osebe
Potrdi prijavo
Obvestilo