Navodilo
Vpišite matično številko podjetja in e-poštni naslov kontaktne osebe, ki je bil vpisan ob registraciji oz. vpisu v evidenco proizvajalcev.

Če je matična številka že registrirana in vpisani e-poštni naslov kontaktne osebe ustreza tistemu, ki je bil naveden pri registraciji oz. vpisu v evidenco proizvajalcev, se bo na ta e-poštni naslov poslala nova koda. Če nove kode ne boste prejeli, to pomeni, da ste ob registraciji oz. vpisu v evidenco proizvajalcev navedli napačen e-naslov. V tem primeru na embalaza.arso@gov.si pošljite zahtevek za pridobitev vstopne kode, pri čemer navedite 10-mestno matično številko vašega podjetja in popravite e-poštni naslov kontaktne osebe, ki je naveden v evidenci proizvajalcev. To naredite na spletni strani http://okolje.arso.gov.si/embalaza/ s klikom na Dopolnjevanje in spreminjanje podatkov v evidenci proizvajalcev.

Če boste dobili obvestilo, da matična številka še ni registrirana, morate opraviti registracijo oz. vpis v evidenco proizvajalcev. To naredite na na spletni strani http://okolje.arso.gov.si/embalaza/ s klikom na Vpis v EVIDENCO PROIZVAJALCEV.
Informacija