Poročevalec:
Uporabniško ime:
Geslo:

Letna poročila o količinah plinov in prijava opreme

Od 1.1.2014 sta oddaja poročila in prijava opreme možna preko spletnega obrazca na tej strani. Za prvi vstop v bazo za spletno poročanje potrebujete uporabniško ime in geslo.

Vsem zavezancem, ki so že v preteklosti prijavili opremo ali oddali letno poročilo smo določili uporabniško ime in geslo. Posredovali vam bomo uporabniško ime in geslo, s katerim boste prišli do spletnih obrazcev za poročanje ali prijavo opreme. Po prvem vstopu lahko uporabniško ime in geslo spremenite. V kolikor pozabite vaše podatke za vstop v bazo za spletno poročanje ali imate kakšne druge težave, vam lahko pomaga:

Igor Ravnikar, igor.ravnikar@gov.si (01 478 45 05)

Zakonodajo in ostale informacije najdete na spletni strani Ozonu škodljive snovi in fluorirani toplogredni plini.

Letno poročanje

Poročanje o količini plinov za opremo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi skladno s 7. členom nove slovenske Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, 60/2016 in 44/22 -ZVO-2, v nadaljevanju: uredba). Poročilo je treba predložiti ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto – količine o polnitvi ob namestitvi opreme, dopolnjevanju in zajemu fluoriranih toplogrednih plinov ter o oddaji odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov in o zajemu ozonu škodljivih snovi ter oddaji odpadnih ozonu škodljivih snovi.

Kdo poroča (7. člen uredbe)

1. Pooblaščeno podjetje za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk ali za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične protipožarne opreme. 

2. Vzdrževalec avtoklim in kabinskih klim v vozilih. Poroča o količinah dodanih v avtoklime (kabinske klime) zaradi vzdrževanja (manjkajoča količina).

3. Vzdrževalec hladilnih enot tovornjakov hladilnikov, hladilnikov priklopnikov. Poroča o količinah pod Komercialni sektor in sicer Polnjeno Komercialni sektor – kadar na novo vgradi hladilno enoto ali Dopolnjeno Komercialni sektor ob vzdrževanju (ker v sistemu manjka plin).

4. Upravljavec električnih stikalnih mehanizmov.

5. Upravljavec, ki uporablja fluorirane toplogredne pline za lastne potrebe in ima zaposlene serviserje (niso pooblaščeno podjetje).

6. Trgovec, ki daje na trg fluorirane toplogredne pline zgoraj navedenim osebam.

Upravljavci nepremične opreme za klimatizacijo, hlajenje in toplotne črpalke, ne poročajo več o količinah plinov.

Poročilo je treba oddati tudi v primeru, če v preteklem letu zavezanec ni imel količin plinov – pod opombe se vpiše – Ni bilo količin.

Prijava opreme

Zavezanci za prijavo opreme so upravljavci nepremične opreme (4. člen), ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov. Opremo je treba prijaviti najkasneje tri mesece po začetku obratovanja. Upravljavec opreme mora ministrstvo najpozneje v enem mesecu od nastanka spremembe obvestiti o spremembah podatkov iz prijave.

Navodila za izdelavo letnega poročila
Navodila za prijavo opreme