Poročevalec:
Uporabniško ime:
Geslo:

Podaljšan rok oddaje letnih poročil za leto 2019

Rok za oddajo poročil za leto 2019 je podaljšan. Izteče se šestdeseti dan po preklicu epidemije COVID-19.

Vlada Republike Slovenije je 28. 3. 2020 sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Ta podaljšuje določene roke, ki veljajo na podlagi Zakona o varstvu okolja tako, da se iztečejo šestdeseti dan po preklicu epidemije. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Letna poročila o količinah plinov in prijava opreme

Od 1.1.2014 sta oddaja poročila in prijava opreme možna preko spletnega obrazca na tej strani. Za prvi vstop v bazo za spletno poročanje potrebujete uporabniško ime in geslo.

Vsem zavezancem, ki so že v preteklosti prijavili opremo ali oddali letno poročilo smo določili uporabniško ime in geslo. Posredovali vam bomo uporabniško ime in geslo, s katerim boste prišli do spletnih obrazcev za poročanje ali prijavo opreme. Po prvem vstopu lahko uporabniško ime in geslo spremenite. V kolikor pozabite vaše podatke za vstop v bazo za spletno poročanje ali imate kakšne druge težave, vam lahko pomagata:

Igor Ravnikar, igor.ravnikar@gov.si (01 478 45 05) ali

Katarina Kovačič, katarina.kovacic@gov.si (01 478 40 21).

Zakonodajo in ostale informacije najdete na spletni strani Ozonu škodljive snovi in fluorirani toplogredni plini.

Letno poročanje

Poročanje o količini plinov za opremo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi skladno s 7. členom nove slovenske Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur.l.RS, 60/2016, v nadaljevanju: uredba). Poročilo je treba predložiti ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto – količine o polnitvi ob namestitvi opreme, dopolnjevanju in zajemu fluoriranih toplogrednih plinov ter o oddaji odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov in o zajemu ozonu škodljivih snovi ter oddaji odpadnih ozonu škodljivih snovi.

Kdo poroča:

1. Pooblaščeno podjetje za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk ali za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične protipožarne opreme - v spletni aplikaciji označeni v rubriki Tip kot P.

2. Vzdrževalec avtoklim in kabinskih klim v vozilih - v spletni aplikaciji označeni v rubriki Tip kot V. Poroča o količinah dodanih v avtoklime (kabinske klime)zaradi vzdrževanja (manjkajoča količina) pod Dopolnjeno Avtoservisi.

3. Vzdrževalec hladilnih enot tovornjakov hladilnikov, hladilnikov priklopnikov – v spletni aplikaciji označeni v rubriki Tip kot V. Poroča o količinah pod Komercialni sektor in sicer Polnjeno Komercialni sektor – kadar na novo vgradi hladilno enoto ali Dopolnjeno Komercialni sektor ob vzdrževanju (ker v sistemu manjka plin).

4. Upravljavec električnih stikalnih mehanizmov – v spletni aplikaciji označeni v rubriki Tip kot U.

5. Upravljavec, ki uporablja fluorirane toplogredne pline za lastne potrebe in ima zaposlene serviserje (niso pooblaščeno podjetje) – v spletni aplikaciji označeni v rubriki Tip kot U.

6. Oseba, ki daje na trg fluorirane toplogredne pline – v spletni aplikaciji označeni v rubriki Tip kot T-prodajalec/trgovec.

Upravljavci nepremične opreme za klimatizacijo, hlajenje in toplotne črpalke, ne poročajo več o količinah plinov.

Poročilo je treba oddati tudi v primeru, če v preteklem letu zavezanec ni imel količin plinov –pod opombe se vpiše – Ni bilo količin.

Prijava opreme

Zavezanci za prijavo opreme so upravljavci nepremične opreme (4. člen), ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov. Opremo je treba prijaviti najkasneje tri mesece po začetku obratovanja. Upravljavec opreme mora ministrstvo najpozneje v enem mesecu od nastanka spremembe obvestiti o spremembah podatkov iz prijave.

Navodila za izdelavo letnega poročila
Navodila za prijavo opreme