APLIKACIJA REMIS
(Uporabniško ime in geslo zavezanci pridobijo na Agenciji RS za okolje)

EMISIJE IZ NAPRAV
Ocena letnih emisij snovi v zrak
Poročanje HOS

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV (TGP)
Vloga za načrt in Poročilo o monitoringu TGP

OZONU ŠKODLJIVE SNOVI IN FLUORIRANI TOPLOGREDNI PLINI
Letna poročila o količinah plinov in prijava opreme